<a href="#RCcXzNKDxGaZdiqhs"> <div class="cta"></div> </a>

Om Duo Psykoterapi AS

Om oss (mal)

Vi er to gestaltterapeuter som etter flere års tett samarbeid har etablert Duo Psykoterapi. Som mennesker og terapeuter kjenner vi hverandre godt, noe vi tenker gjenspeiler seg i vår arbeidsform. Sammen har vi utviklet vårt Duo konsept hvor vi er to terapeuter som arbeider med par, familier og grupper. Vi arbeider også begge individuelt med klienter.

Vi ønsker at det å gå i terapi skal bringe positivitet inn i livet – at endring skal være forbundet med noe som er bra for deg.

  • Du trenger ingen henvisning, men vi samarbeider med fastlegen eller andre instanser ved behov
  • Vi har kort eller ingen ventetid
  • Vi har kontor på Kolbotn

Duo Psykoterapi AS dekker geografiske områder som Nordre Follo, Follo, Oslo, Ski, Kolbotn, Ås, Drøbak, Oppegård, Sofiemyr, Nordstrand, Nesodden, Langhus, Viken, Akershus.

                                                                               Uansett hva som bringer deg til oss ønsker vi å skape en trygg ramme.

Terapeutene

Torill Borge

Gestaltterapeut MNGF

Les mer ...

Thomas Langbo

Gestaltterapeut MNGF

Les mer ...

Parterapi for deg på Kolbotn, Sofiemyr, Prinsdal, Søndre Nordstrand og omegn

Vi utforsker og utfordrer hvordan begges behov kan ivaretas - med en intensjon om å bringe inn nye perspektiver og åpne opp for en annen form for kommunikasjon og tillit til hverandre.

Hva er parterapi?

I parterapi møtes klientene (paret) og terapeut for samtaler. Uansett hvilke temaer dere bringer inn vil dere bli møtt med en ikke-dømmende holdning. Ingen terapiforløp er like. Noen har behov for en «service» på forholdet, andre har behov for krisehjelp, noen har behov for hjelp til å finne veien videre. Uansett hva som er deres behov, vil vi støtte dere i prosessene.

Les mer ...

Parterapi- To terapeuter

Duo er et konsept der vi er to terapeuter som arbeider med par, familier og samtalegrupper. Vår terapeutiske relasjon er trygt forankret i mange års tett samarbeid som par, familie og gruppeterapeuter. Vi kjenner hverandre godt som mennesker og terapeuter, noe vi tenker gjenspeiler seg i vår arbeidsform. To terapeuter kan gi dere en rekke fordeler.    

Les mer ...

Parterapi- én terapeut

Parterapi med en terapeut er den vanligste formen for parterapi. Terskelen for å oppsøke terapi kan ofte være høy. Vi er opptatt av trygge rammer og et samspill med dere, på den måten ønsker vi å bygge et fundament som gjøre det trygt nok til å utforske hvilke muligheter og begrensinger som ligger i deres relasjon.

Les mer ...

Samtaleterapi for deg på Kolbotn, Sofiemyr, Prinsdal, Søndre Nordstrand og omegn

Målet med samtaleterapi kan være å øke bevisstheten i forhold til hvordan tanker, følelser og kroppslige reaksjoner påvirker deg. Det kan bidra til en positiv endring i tråd med dine ønsker og behov.

Hva er samtaleterapi?

Det som skiller den terapeutiske samtalen fra andre samtaler, er blant annet at den skjer i et fortrolig rom hvor terapeuten har taushetsplikt for det som blir sagt. Vi tror at iboende i alle mennesker finnes det et ønske om å forstå sammenhenger. Hvem er jeg i møte med meg selv og verden. Hva gjør meg til den jeg er – og hvordan formes jeg av det som har hendt meg i livet?    

Les mer ...

Traumeterapi

Når du har traumatiske erfaringer, er det å tolerere og regulere sterke følelser spesielt vanskelig. Følelser oppleves også intense i seg selv, de skaper kroppslige fornemmelser og tanker som det krever mye av alle mennesker å forholde seg til. Dersom du ikke har lært å forstå og håndtere følelsene dine, kan det være vanskelig og forvirrende når de aktiveres i deg. 

Les mer ...

Angst

Rådet for psykisk helse sier:

Angst er en av de vanligste psykiske helseplagene i Norge. Om lag 30 prosent får en angstlidelse i løpet av livet. Angst er ubehagelig, men ikke farlig i seg selv. Angst kan være et tegn på at man har levd med for mye stress og belastninger over lang tid.    

Les mer ...

Psykoterapi for deg på Kolbotn, Sofiemyr, Prinsdal, Søndre Nordstrand og omegn

Målet med psykoterapi kan være å bli mer oppmerksom på det som foregår i våre indre og ubevisste prosesser. Økt oppmerksomhet gir oss muligheten til å velge- velge annerledes.

Hva er psykoterapi?

Grunnlaget for all terapi er et godt samarbeid mellom klient og terapeut. Det er viktig at du opplever at du blir forstått og ivaretatt. I tillegg er det viktig at du føler deg respektert for det du opplever som riktig for deg.

Ingen terapiforløp er like. Noen har behov for å gå lenge i terapi, andre trenger bare noen få timer. Noen ønsker å komme ofte til samtaler, andre vil ha noen ukers mellomrom. 

Les mer ...

Gestaltterapi

Norsk gestaltterapeutforening sier:

Gestaltterapi er en retning innen klinisk psykoterapi som tydeliggjør hvordan vi i ulike relasjoner og situasjoner tilpasser oss omgivelsene. Gestaltterapeuten er oppmerksom på hvordan situasjonen utspiller seg sammen med klienten her og nå, og støtter bevegelsen mot økt oppmerksomhet om oss selv i relasjon. 

Les mer ...

Individualterapi

I individualterapi møtes klient og terapeut for en-til-en samtaler. Uansett hvilke temaer du bringer inn vil du bli møtt med en ikke-dømmende holdning. Ingen terapiforløp er like. Noen har behov for å gå lenge i terapi, andre trenger bare noen få timer. Noen ønsker å komme ofte til samtaler, andre vil ha noen ukers mellomrom.

Les mer ...

Coaching for deg på Kolbotn, Sofiemyr, Prinsdal, Søndre Nordstrand og omegn

Vi tilbyr coaching til bedrifter, ledere, studenter og alle andre som har behov for coaching- støtte.

Coaching

Den Norske CoachForening sier: Coaching er en løsningsorientert prosess som handler om å frigjøre og utvikle menneskets potensial. Det handler om å bringe mennesket fra nåværende situasjon til en ønsket endring eller mål.

Coaching er en prosess som har til hensikt å hente ut det beste i enkeltpersoner, grupper og/eller bedrifter, og de gode resultatene kommer i samspillet mellom coach og kunde.

Les mer ...

Stressmestring

NHI sier om stress:

De fleste tåler stress godt, men dersom vi er utsatt for mye stress over lang tid, kan det medføre helseproblemer. Likevel er det bra at vi har evnen til å bli stresset. Kroppen forbereder seg da på det ekstra arbeidet en utfordrende situasjon krever, og vi blir i stand til å yte litt mer når det trengs. Vi skjerper oss når vi blir stresset! Stress i seg selv gjør oss ikke syke, men stress som blir for intenst eller pågår over for lang tid, kan bli en belastning.

Les mer ...

Depresjon

Rådet for psykisk helse sier:

20 til 30 prosent av oss vil en eller flere ganger i livet oppleve en depresjon. Depresjon er med andre ord en vanlig psykisk helseplage. Å være deprimert kan føles vondt, tungt og ødelegge livsgnisten. Men det går an å komme ut av en depresjon, og du kan også lære deg å forebygge.    

Les mer ...

Våre priser

Trykk på "les mer" for å se vår prisliste.

Les mer ...

Duo Psykoterapi AS har kontor på Kolbotn

Fyll ut skjemaet under, så tar vi kontakt med deg så raskt vi kan!

Ved å henvende deg via hjemmesiden, gir du samtykke til å dele personinfo via e-post  

909 28 128901 48 610
Sønsterudveien 32b, 1412 SOFIEMYR
Orgnr 925 305 774

Personvernerklæring

Personvern

Psykoterapeutene hos oss forplikter seg til å være medlem i en fagforening og å følge foreningen sine faglige og etiske prinsipper for fagutøvelse, faglig oppdatering og veiledning på egen praksis. Alle må følge opp regelverket om personvern (GDPR) som ble innført i 2018. Dette innebærer at våre terapeuter skal fremlegge sine klienter en personvernerklæring der det på en forståelig måte framgår hvordan de behandler personvernopplysninger og hva klienter må foreta seg for å få innsyn i og eventuelt slette disse. Våre terapeuter følger Norsk Gestaltterapeutforening sine normer for dette arbeidet.